Има ли купон след смъртта?

Избрани пасажи от завещанието на Басо Помадата.

На пикник с нихилисти

еп. 3

Не мога да гледам кръв. Когато отворих очи, момчетата ги нямаше.

Интервю

Скут, какво би ни разказала за себе си?

Симо

Симо погали с ръка значката с името си и влезе в стаята. 15 години чакаше този ден.

Големият принц

Стана сутрин. Отвори очи и видя картината със слънце на стената. Нямаше прозорец. Запали една цигара. Не пушеше. Кафе също не обичаше. Отпи първите глътки бавно...

На пикник с нихилисти

еп. 2

Нагазихме в океан от тръни. Невероятна гледка - бяла-пребяла слана, а над нея стърчат сухите цветове на по-високите. Не ни се излизаше, повъртяхме около час вътре...

Кашик бърн

Тарльо и Сърцето излязоха от артелната щастливо усмихнати - единият хванал палка шпек и самун селски хляб, а другият щайга с домати. Спогледаха се и се разхилиха...

На пикник с нихилисти

еп. 1

Седем мъже не си доспаха тази сутрин. Петима хванахме влака, двама са още в неизвестност...

На пикник с нихилисти

История за няколко смели мъже, напуснали бащините си домове с намерение да си починат.

неолиберална закуска

Не пропускайте новата невероятно вкусна рецепта от нашия забележителен съдружник.

Без остатък

Не помни кога ѝ писа за пръв път, нито защо, нито пък как я намери. Страница от тефтер с надраскан адрес на нея? Изгубена картичка? Няма значение.

На сутринта

Някак случайно се беше озовала на неговия прозорец. Той се усмихна и я погали, в него имаше толкова нежност и топлина...

Уилфредо непаметливия

Непрекъснато забравяше. Първо започна да забравя дребни неща. Отваряше хладилника или някой шкаф и стоеше така дълги минути, докато се сети какво е търсил.

Пийт Маравич и Космическата огнена птица

Хаваите, като островна група, са едното райско място на Земята. Това е известно на всички. Факт е, че когато Бог е майсторял планетата от вълшебен пластелин, оставил двата си палеца, тези на дясната ръка, някъде.

Гориш!

Вървях по Мала Качевска, после завих по Магдолена и на ъгъла с Генерал Лаш ги видях - чакат на светофара две сенки.
- Влизаш ли?

Изрод

Тлъстеещо пространство-време между тях. Колкото по-дебело, толкова по-криво.

Масово убийство на жаби

Връщаше се обратно. Вече беше тъмно и дъждът се сипеше със скорост, на която чистачките не смогваха. Той не беше като непроницаемо перде, той беше всичко наоколо.

Мирис на дъжд (Всичко ще бъде чудесно-част 2)

От четири дни се лутам напосоки опитвайки се да заблудя жабите...

Всичко ще бъде чудесно

- Изобщо не може, казах!
- Но моля те, тъкмо пристигнах, не знаех къде другаде!

Застраховка Бягство

Трябва да се махна. Да се промъкна тичхичко до вратата, да си обуя обувките и да се разкарам оттук. Веднъж завинаги. Не че нещо ме застрашава. Напротив.