Паяците гледат ли...

Паяците гледат ли…

Здравей, Лейла! Питах се дали паяците гледат звездите нощем и въобще знаят ли за Млечния път?

Цареше мрак, улицата беше безлюдна

Цареше мрак, улицата беше безлюдна

Човекът се е разхождал в нощ без знамения — тя безразборно му е предлагала еднообразните си дарове и той не е пробирал измежду тях.

Tiburon blanco

Какво е да си риба и защо пее…

Какво е да си риба, истинска риба живееща в планински поток с разпенени кристални води и защо птичките пеят?

Лек като перце

Защо не мога да съм лек…

Лейла, защо не мога да съм лек като перце?

Разпознаваем

Разпознаваем

Вашият приятел лесно може да се опише...