Nessie

Колегите

Екскурзията започна добре. Фирмата беше наела корабче, с което трябваше да обиколим близките острови...

crew

Няма прогрес в решаването на листовки

Поздравления - завършихте листовка А14.
Представянето ви бе оценено като 'Скъсън'.