Нека знаят

Нека знаят

Спирам на 7-8 крачки и се завъртам с цялата показност, която имам.