На пикник с нихилисти

На пикник с нихилисти

През есента утрото винаги е ранно.

На пикник с нихилисти

На пикник с нихилисти 5

В Норвегия сме, по червеното се познава.
На пикник с нихилисти

На пикник с нихилисти 4

"Прабългарите се препитавали от грабежи" - това помня от уроците по Родинознание. В гъстото мернахме хижа, подгонихме я и я склещихме край един поток...
На пикник с нихилисти

На пикник с нихилисти 3

Не мога да гледам кръв. Когато отворих очи, момчетата ги нямаше.
На пикник с нихилисти

На пикник с нихилисти 2

Нагазихме в океан от тръни. Невероятна гледка - бяла-пребяла слана, а над нея стърчат сухите цветове на по-високите. Не ни се излизаше, повъртяхме около час вътре...
На пикник с нихилисти

На пикник с нихилисти 1

Седем мъже не си доспаха тази сутрин. Петима хванахме влака, двама са още в неизвестност...