— Трябва ти А.
— Какво е А?
— Еми то е нещо като Б.
— Аха, звучи ми като Ц.
— Да. Всъщност може и с Ц.
— А какво е Ц?