Ако са твърди, увисват, ако са меки – стърчат.
Ако са мокри – клепват.
Ако са вледенени – стоят, но не се възприемат като такива.
Ако са прани са степани.
Ако ги дърпаш се разминават, след като ги пуснеш.
Ако ги духа вятър отзад са най-добре.
Ако ги нацапаш със сос, бият на очи, но по лош начин.
Ако ги импрегнираш с лепило са твърди, но изглеждат евтино.
Ако ги драпа котка се сливат в едно.
Ако ги обърнеш навътре, всички подозират нещо.
Ако отрежеш един – добре за втория, ако отрежеш два – добре за всички.

Що е то?

Плетени рога на плетена шапка.