Вървях по Мала Качевска, после завих по Магдолена и на ъгъла с Генерал Лаш ги видях – чакат на светофара две сенки.

– Влизаш ли?

Влизам.  Оказват се бюргери, всеки по седем точки.

– Още! – викам.

Цицореста дойка с кученце.  Добре.  Дотук седемнадесет.

– Дай още… – въздъхвам.  Да става каквото ще!

Анабаптист на колело.  По колко ли бяха тези?

– Двадесет и две, гориш!  Ако беше пеша – четири точки, но с колело е пет.

Шибани велосипедисти!!!