Някак случайно се беше озовала на неговия прозорец. Той се усмихна и я погали, в него имаше толкова нежност и топлина. Взе я в ръце и я внесе в стаята, беше красива, различна, интересна, искаше да е винаги до него. До края на света.

После се наведе и я смачка, не обичаше да се привързва.


Още несвързани истории

Как се установява контакт между две машини

Веднъж майка му на Пердуто го хванала да клечи под масата.
- Дуто, какво правиш там, излез веднага! - изкомандвала го тя.

Дочети си

Перцето

Във Вторник "Паркинги и гаражи" разкараха последния си басист...

Дочети си

Неточни траектории

Накратко, родени сме на планетата Земя . Изкарахме там детска градина и училище...

Дочети си

Големият принц

Стана сутрин. Отвори очи и видя картината със слънце на стената. Нямаше прозорец. Запали една цигара. Не пушеше. Кафе също не обичаше. Отпи първите глътки бавно...

Дочети си


Privacy Preference Center