По действителен случай

Първи опит
Поздравления — завършихте листовка А14.
Резултат 24 от 30.
Представянето ви бе оценено като ‘Скъсън’.

Втори опит
Поздравления — завършихте листовка A3.
Резултат 27 от 30.
Представянето ви бе оценено като ‘Скъсън’.

Трети опит
Поздравления — завършихте листовка A21.
Резултат 29 от 30.
Представянето ви бе оценено като ‘Скъсън’.

Четвърти и последен опит
Поздравления — завършихте листовка А17.
Резултат 30 от 30.
Представянето ви бе оценено като ‘Скъсън’.

crew
© NASA