На колекционера на души му избягала любимата душа.
— Нищо, нали имам и други души в резерв — успокоява се той.