300
© Burning People & Warner Bros.

По едно време станахме 301,
но изтрихме един и пак станахме 300.