Цареше мрак, улицата беше безлюдна

Цареше мрак, улицата беше безлюдна

Човекът се е разхождал в нощ без знамения — тя безразборно му е предлагала еднообразните си дарове и той не е пробирал измежду тях.

Read More


0 Comments1 Minute

Какво е да си риба и защо пее…

Какво е да си риба, истинска риба живееща в планински поток с разпенени кристални води и защо птичките пеят?

Read More


2 Comments1 Minute

лек като перце

Защо не мога да съм лек…

Лейла, защо не мога да съм лек като перце?

Read More


0 Comments1 Minute

Разпознаваем

Разпознаваем

Вашият приятел лесно може да се опише...

Read More


2 Comments1 Minute

Гатанка 192

Ами ако стоят на слънце твърде дълго?

Read More


0 Comments1 Minute

Смуглия Шаро

Малко за Смуглия Шаро…

Здравей, Лейла. Можеш ли да ни разкажеш малко за Смуглия Шаро, идолът на Д. Стефанов? Беше ли наистина толкова добър, колкото казват? Много благодаря.

Read More


0 Comments1 Minute

Поет / Непоет

В крайна сметка поет ли е…

Лейла, в крайна сметка поет ли е Пишурката?

Read More


0 Comments1 Minute