Приятели

Горящият човек,
Който мечтае да плува без да угасне...

Dwarf on fire

The dwarf is on fire

Екипът на Бърниинг пиплз приветства Жужето.

Опасни връзки

Мониторът замига и се затресе в истерични конвулсии. От вибрациите бюрото подскочи и започна да се отмества бавно настрани със смешни ситни стъпчици...