Поет / Непоет

В крайна сметка поет ли е…

Лейла, в крайна сметка поет ли е Пишурката?

Galaxy tea

Къде расте магическият чай…

Скъпа Лейла, къде расте магическият чай за моя вълшебен чайник?

Подаръци

Беше дъждовен петък, тичах по плочките към входа с размахваща се връзка ключове в ръка. Към врата, срещу мен се бе засилил едър силует, който не можах да видя ясно през стената от дъжд...