„Аз чувствам наслада, вървя и четя виталозите”, ехтеше шлагерът в главата ѝ под шарената сянка на Виталожкия лес. Стотици стволове, осеяни с меко шумящи листове. А! Ето го и виталогът, който се надяваше да открие.

ВЕДЪР ПОМЕН

НА 33 АВГ. Т.Г. СЕ НАВЪРШИХА 110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА

ЙОСТА БЕРЛИНГ (ДЪЛГИЯ),

ПРЪВ ПРИЯТЕЛ НА (по ред на запознанството):

МАНШОН

ПОЛУОБУВКА

МЪХЕСТА БРАДА

СНУСМУМРИК

И

ДОЛУИЗБРОЕНИТЕ 76.

Усмихна се леко на малката буква, с която фигурираше името ѝ в списъка и продължи да чете.

ДОСЕГАШНИ ДЕЛА НА ЙОСТА БЕРЛИНГ (ДЪЛГИЯ), С КОИТО ПЪРВИТЕ МУ ПРИЯТЕЛИ СЕ ГОРДЕЯТ (по азбучен ред):

АНТ…

Не! Всъщност не ѝ се дочиташе. Не че собствените ѝ спомени точно за Йоста не бяха достатъчно ярки, но предпочете да откъсне свободно парченце от виталога и да го погълне за мултимедия на остатъка от него.

Носталгията притъпена! До следващата невъзможна среща.