Твърде рано

Твърде рано

Какви правила, 4 и 10 сутринта е...