Аjax

Да живееш без драма

Нека стане ясно от самото начало: това не е едно от онези импулсивни решения, които човек взима под натиск...

Промяната

Промяната

Току що се обадих на Гогата да му кажа. Ще ни избият.

Симо

Симо погали с ръка значката с името си и влезе в стаята. 15 години чакаше този ден.