Последната от всички получени работи, която публикуваме е епопеята „Отключови думи“, от Siroko.