Когато се озовавала в поредното задушно заведение, се прокашляла и си тръгвала. Когато осъзнавала, че градинката е пълна с бълхи, теглела псувня и си тръгвала. Когато попадала на поредния порно купон, затваряла очи и си тръгвала. Когато се спъвала в поредната будка с таблоиди, я заобикаляла и си тръгвала. Когато катастрофирала с поредното мини “п” на приятел, слизала от него и си тръгвала. Когато си тръгвала, се прибирала у дома. Когато задухът, бълхите, порнографията, таблоидите и катастрофите се оказвали в дома ѝ, ги унищожавала на място. Когато нямала дом, унищожавала навсякъде, без да си тръгва. Когато навсякъде била у дома си, не унищожавала, не си тръгвала, а сънувала или била на себе си. Когато била на себе си извън къщи, но се чувствала у дома си, била на гости, не унищожавала от уважение и си тръгвала с уважение. Когато не била на себе си, не знаела дали е у дома си, дали е без дом или е на гости – да унищожава, да уважава или да си тръгва?

Волуме на max., Should I Stay or Should I Go на The Clash и пого с Френдовете в облаците!