Избрани пасажи от завещанието на Басо Помадата

Ако умра на Хелоуин направете си майтап с трупа ми. Маскирайте го като мумия и го сложете да лежи близо до масата с коктейли. Не забравяйте да оставите чашка с питие до него.