Соломон погледна с мили очи брат си и го попита отново за кожата.

– Казах ти, няма да обсъждаме това. – Кайро беше непоклатим.

Соломон преглътна сълзите си, свали огърлицата от врата си и я остави на ниската масичка. След това излезе и затръшна вратата без да се обърне. Кайро усети нещо нередно и стана. Когато се показа, от Соломон нямаше и следа. Кайро се изпоти не на шега, върна се и си седна.

Десет години по-късно го застигна новина – Соломон му съобщаваше, че вече не се интересува от него. Кайро се успокои, опъна крака на табуретката и усмихнато загледа кожата на стената.