Пророкът се приближи до множеството и махна с ръка. Бавно нагласи микрофона.

— Народе на Brazil… Братя и сестри… — започна речта си той. „Каквото и да ви приказвам – не ми вярвайте“ — пишеше на тениската му.