Винаги, когато чуя стрелба из града, си казвам с радост – „Почна се!“.
А после, когато зарята свърши, провесвам нос – „Свърши се!“…