Патица пресича улицата с бавна стъпка, без да се оглежда. След нея се влачат шест мравки, всяка с пазарска торба в ръчица – лелката от детската се прибира от пазар с робините си. Преди да се доизвлекат на тротоара, до тях камион набива свирепи спирачки и от каросерията му излита недобре вързана торта и пада право върху мравка №5 и мравка №6. Те доволни я изблизват почти цялата и гледат с преяла надменност другите. Патицата с пуританска завист им се разкрещява нещо, но пълен стомах лоша дума не чува. Шофьорът слиза и се приближава да види добре ли са с думите:

– Е кво праиме ся?

Мравка №4 вдига поглед:

– Я се разкарай!

И почва боя. Бой с останки от торта и двадесет и пет свещи. Веселбата трае има-няма два часа, но това е достатачно дълго време за Лили, да се разплаче неутешимо.  Тя седи вкъщи, заедно с тълпа познати и непознати гости, дошли да я уважат, да ѝ целуват ръка и подаряват подаръци.

Някъде към полунощ, без да се преобличат, у Лили се изтрисат шофьорът с лелката и робините и без да се извинят даже или да изкажат добропожелания, отиват на балкона да се освежат.