Семейна драма

Семейна драма

Живяла някога една магьосница...

Lijiang 2003

Денят

Нещастник, западнал и телом и духом

Censorship

2020

Освен обичайните сметки видя и един син правителствен плик...

Редукция на дедукцията

Редукция на дедукцията

За какво ви служи солта? — попита го владетелят.

Цареше мрак, улицата беше безлюдна

Цареше мрак, улицата беше безлюдна

Човекът се е разхождал в нощ без знамения — тя безразборно му е предлагала еднообразните си дарове и той не е пробирал измежду тях.

Разпознаваем

Разпознаваем

Вашият приятел лесно може да се опише...

Неосъзнати тайни и зли влияния

Неосъзнати тайни и зли влияния

Пъстърва се лови с ръце.

Бизнес план

Цената на успеха

Изминаха дни, седмици...

a-a-a

Рицар

Пузирьов покани Алексей Алексеевич в едно кафене, почерпи го с истинско кафе и дъвчейки баничка, му заразправя за някаква оплетена работа. Алексей Алексеевич разбра само това, че и той трябва да направи нещо, за да получава от Пузирьов скъпоценни хранителни продукти.

Илия Бешков

Няма основания, нали?

Когато те боли, започни да правиш нещо с ръцете си, опитай се да създаваш нещо — и ще ти мине.

Опитомяване

Опитомяване

Исках да го водя...

Peggy

Всичко е наред, Рой!

— Някога да си имал жена на име Пег — изкрещя тя, — която да е заминала преди десет дни на учителска конференция в Хартфорд?

Самживот

Самживот

Някъде от дъното на входа в улицата нахлу аромат на печено кафе — истинско кафе, не кафе „Победа“. Ройстън неволно замря. Може би за секунда-две се върна в полузабравения свят на детството си...

Буратино

15ти септември

Не мога да кажа какъв беше подтикът му. Измъчването в лицеите е също така узаконено, както бичуването в Русия. В известно отношение би било неджентълменско да му се противопостави човек...