Семейна драма
© Хотел Митница и ТКЗС

Живяла някога една магьосница. Тя имала трима сина, които много се обичали. Но майка им не им се доверявала и все си мислела, че те ще ѝ откраднат силата…

 

Herr Makarenko и критическият реализъм у Братя Грим.