Под приказките на господин Любозрителен, двете мишки заспаха. Той така разказва – вдига, успива. Те бяха прилепи, високо, неясно, залутани в тъмното, но знаещи къде, все пак, отиват.

Една от тях не се събуди. Остана горе. Все още прави сянка в сенките и по пладне надзърта за другата. Колко е голяма пишката на Буда? Две зърна ориз. Пълнозърнест, of course.