Двата ангела спряха на височина 4000 метра да позатегнат парашутите и след това продължиха спускането. Беше студен ден, снежен, градчето изглеждаше леко заспало и красиво. Прицелиха се в църковния двор.

Парашутът на първия се оплете в кръста на камбанарията. Богомолците веднага го надушиха и почнаха да го сочат с ръкавици и да викат „Чудо! Чудо!“. Скупчиха се отвсякъде да го гледат, мигайки на падащия сняг. Вторият успя благополучно да се приземи в малкия гробищен парк зад църквата. Отмагьоса парашута си в глухарче, извади от широкия си ръкав огромен ангелски ключ, вкара го ключалката на портата на двора и го счупи. Невидим, застана в сянката на един бряст и зачака.

Свещеникът излезе да види какво е чудо станало, позна висящия ангел, скара му се, че му разваля службата и разгони боголмците. Те покорно си тръгнаха, говорейки си възбудени за чудото.

Първият стигнал портата понечи да я отвори с добро, но не успя. Понапъна я, повика помощ, но отново без успех. Някой се сети, че сигурно е заключена. Пратиха едно детенце да викне свещеника. Той дойде неохотно. Лицето му беше червено от свещен гняв, а откъм брадата му се чуваха непристойни думи. Опита да вкара ключа в замръзналата ключалка, но ключът не влезе. Видя парчето вътре, опита да го избута с жезъла си, заплаши с молитви, после с клетви, но проклетото парче така и не излизаше. Мнозинството се развълнува.

Ангелът от двора намигна на оня горе. Захилиха се. В двора свещеникът се чудеше какво да измисли под нарастващото неодобрение на събралите се. Реши да пробва с груба сила, върза портата с въже и призова хората да дърпат. Тежката врата не помръдна, но в двора определено замириса на гняв. Не мина много време и очакваното се случи – няколко мъжаги наобградиха свещеника, девойка сплете примка от въжето и не след дълго, дебелото тяло на наместника божи се заклати под клоните на същия този бряст, където стоеше ангелът. Портата зейна като по чудо и хората с чиста съвест се отправиха към каруците си, спрени оттатък оградата. Ангелът от камбанарията скочи при другия:

– Отне им четири часа! Тези са от сериозно набожните!
– Може да са просто търпеливи.
– Или малоумни?!
– Има ли значение?! Хайде да покараме кънки на езерото, омръзна ми да стоя на едно място.

На сутринта няколко деца казаха, че вчера са карали кънки с два ангела.  След няколко шамара и те и родителите им забравиха тази история и животът в градчето продължи спокойно.