Тлъстеещо пространство-време между тях. Колкото по-дебело, толкова по-криво. Огледало, през което общуват. Като по панаирите – гледаш и не можеш да се познаеш. И си умираш от смях. На панаир. Тук – без смях. Ограбен от уродливия посредник.

Първа точка от ежедневен списък за набавяне – чук за трош. на крадеца (, пълноз. хляб, мин. вода, мекичка тоал. харт.)