Тръгвам на втора по наклона. Моторът изръмжава, но не нагло, а от приличие. Все пак поема. На първата пресечка удрям дясно. Веднага зад ъгъла удрям двама ученика – едниния на четиринадесет, с лош успех и консервативни възгледи, другия на десет, училищен първенец по шах.

Следва дълга права отсечка, насечена от пресичащи пешеходци. Внимавам за тях, двама за един ден са предостатъчно. Те не си дават зор да се спасят и съм принуден да криволича. Увеличават ми разхода на гориво, мамка им, и ме бавят. Успешно минавам минираната зона и съм на чисто.

Пред мен се е разляла зората. Нахлувам в нея с усмивка, пускам си малко Две Купета за събуждане – действа като свръхдоза чай от джоджен. Скоро и крайпътни дървета няма, само трева. Тревата я пасат крави. Заглеждам ги, размечтавам се за едно по-добро утре. Виждам се във високи ботуши, сламена шапка и счупени очила в джоба на ризата, ходя важно-важно из двора и подсмърчам. Около мен е блато от кравешки тор, но аз знам пътя.

Скоро забелязвам смога на града и не след дълго от него простърчават някои близки високи сгради. Принуден съм да убия скоростта и да внимавам отново в пътя, защото колите в моята и насрещната лента зачестяват. Влизам през южния вход, през Малката арка. Краткото ми пътуване е към своя край. Денят започва добре, си мисля, но в един момент се сещам за всички онези старици, носещи омазаните шлифери на починалите си неотдавна съпрузи, просещи по ъглите и плачещи на глас и на ум. В главата ми избухва гръм и с чиста съвест се самозапалвам в първия изпречил се край пътя зид. Отляво.