Днес Лейла отговаря на Зюси, която след като обиколи всички бюра за изгубени вещи в града, ни пита един много важен за човечеството въпрос:

Знаеш ли къде отиват всички писма без или с недостатъчна марка?

— Здравей Зюси! Е как къде?! Чичковците и каките от УНИЦЕФ ги събират и ги пращат на неграмотните!

изгубени вещи
© NATO