Тази седмица въпрос задава Маргарит от 7мо училище:

Лейла, отговорите ти са толкова хубави! Не знам какво съм правил преди да те срещна! Не знам какво съм закусвал и как съм живял! Ако умреш, какво ще стане с мен?

— Не зная, честна дума. Ако умра, не зная дори какво ще стане със самата мен! (Но това беше изключително мило! Благодаря!)