Тази седмица въпросът някак спонтанно дойде от майката на Лейла, чието име, заради GDRP, няма да съобщаваме. Въпросът е:

Лейла, щом знаеш всичко, кажи ми тогава, кое настъпва по-рано: „ей сега“ или „след малко“?

— Здравей мамо, по принцип „ей сега“ настъпва по-скоро. Ако си забелязала, винаги казвам първо „след малко“ и чак след това „ей сега“. Но все пак зависи кой го казва! Има разлика дали го казвам аз или например една костенурка, която живее 500 години. Ако тя ти каже „след малко“ то за нея „след малко“ може да означава след 1 година.

Ами ако каже „ей сега“?

— Не знам, може би… 6 месеца?

© Lucy D.