– Ако имах кола, сега щях да ни закарам да спим на вилата. Птички, тишина…
– Да бе, ама много сме пияни, кой ще кара?
– Е, аз! Имам книжка, то сега няма полицаи!
– Е да, ама има дървета!