Днес шефът ни, Лендън, мина през бюрото ми да види как напредва новата корпоративна брошура. Погледна я бегло и веднага изкоментира:

— Много е грозно.

Бързо зачатках по клавиатурата, за да намеря хубаво, голямо изображение на някое от класическите произведения на изобразителното изкуство. Не след дълго обърнах екрана срещу него и му посочих с пръст Джокондата на Да Винчи.

— Добре, а как ти се струва, според теб това красиво ли е? — попитах иронично.
— Хм… Прекалено е облечена — отговори Лендън и тръгна към стаята си.

 

Mona Lisa
© Albert Conus (special thanks to Leonardo)