— 12 —

Какво се случи дотук. На Джуджето, което работи като съветник в местния футболен отбор „Трансгрес-Цвергберг”,  му падна шапката. Докато я вдигаше, получи оферта от тайните служби.  Беше предложение, на което не можа да откаже. А трябваше.  За да се спаси,  Джуджето избяга в света на хората, придружено от вратаря на отбора Олаф.

Широко ли ти е около врата – широко тече и мисълта ти, бавно някак. Спокоен си, че утрешния ден е твой и няма закъде да бързаш. Хлопне ли обаче някоя врата, то мисълта ти веднага се сепва и започва да прави чудеса. Например, помага ти да победиш цялото 22-ро училище на шах – преди да се окажеш в следващата игра на съдбата.

Днес следобед, когато най-после дойде време за хапчетата за невидимост — по предписание четири часа след пристигане в света на хората –  седнахме  пред Морската гара в Одеса. Олаф започна да рови в джоба си. Извади втвърдена топчица от дъвка (от Япония! – каза кротко той), две гайки, шепа семки и… едно нищо. Нищото беше липсата на хапчета за невидимост. Забравени вкъщи. На масата в кухнята в Цвергберг. А ние бяхме забравени от Бога. На пейка пред гарата. В Одеса.

Без паника, казах си и от напълзелия ме страх останах даже спокоен, докато Олаф се вайкаше и обикаляше пейката в тръс. Минувачи започнаха да се спират и да ни сочат с пръст. Това го стъписа. Спря, тръшна се до мен и загледа в нищото пред себе си.

А аз вече имах план.  Трябва да пропълзим в трюма на някой товарен кораб.  Така ще пътуваме нелегално до Варна, а от там все някак ще стигнем до София, където, чувал съм, живеели доста джуджета-емигранти. Все някой ще ни услужи с хапчета или ще ни каже как да си намерим.

С първата част от плана се справихме сравнително лесно и незабелязано – нали сме дребнички. Сега седин на тъмно и студено в заплашително празния трюм на товарен кораб.

– Студът, тъмнината и нищото не съществуват. Това са празни понятия, измислени от хората. Студът е просто липса на топлина, тъмнината е липсата на светлина, а нищ…”

Огромната длан на Олаф запушва устата ми. – Ш-ш-т! Тук има някой!

– Ш-ш-т – отвръща някакво ехо на шепота на Олаф. Изглежда, че не сме единствения нелегален товар в иначе още празния трюм.

 

а после… ›››


Проследи…


Privacy Preference Center